All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

TALENT ACQUISITION

Intertrade-People is sinds 2004 actief met Talent Acquistion met een focus op FMCG, FMCD, Agro-food, Seafood, Hospitality Industrie & Specifieke Non-Food sectoren, zowel binnen retail, groothandel en productiebedrijven.

 

We hebben 15 jaar gewerkt aan het in kaart brengen van ons netwerk. Dit uitgebreide nationaal- en internationaal netwerk van kandidaten staat volledig tot uw beschikking.

Op basis van persoonlijke gesprekken zijn de wensen en ambities bekend van (onzichtbare) kandidaten. Deze inzichten zijn key, vandaar dat wij exclusieve focus hebben op een selectie van marktsegmenten en functiegebieden.

Dit actuele netwerk zorgt ervoor dat wij snel kunnen handelen en dit geeft ons een voorsprong. Voor iedere opdracht kunnen wij direct schakelen en bereiken wij de juiste top-kandidaten als gevolg van onze relatie.

 

Dit netwerk is belangrijk echter onze zeer brede persoonlijke zakelijke ervaring, in de genoemde marktsegmenten, zorgt ervoor dat wij uw organisatie en uitdagingen begrijpen.

Deze “business” ervaring geeft ons een voorsprong in de markt en stelt ons in staat om bedrijven te ondersteunen bij het behalen of behouden van onderscheidend vermogen en de gewenste groei te bereiken door de juiste mensen voor de organisatie te vinden die passen binnen de cultuur of die de organisatie op de juiste manier een nieuwe wending kan geven.

 

Wij horen vaak van opdrachtgevers en kandidaten dat onze meerwaarde ligt opgesloten in een persoonlijke aanpak en aandacht zowel voor, tijdens maar ook zeker na de opdracht. Juist in deze tijd is dit van cruciaal belang want de professionaliteit van kandidaten neemt immers toe.

En dat laatste is uiteindelijk het belangrijkste, ons persoonlijk contact, waarbij wij ons terdege realiseren dat een kandidaat iedere keer weer een belangrijke beslissing dient te nemen.

Voor ons blijft daarom, tijdens een search proces, het “People-First” principe het belangrijkste onderdeel van ons selectieproces.

dfasddas7986

TALENT ACQUISITION

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende functiegebieden:

 • General Management;
 • Sales & Marketing;
 • Operations (incl. QA)
 • Research & Development;
 • Human Resource;
 • Finance.

en in de marktsegmenten:

 • FMCG & FMCD zowel in retail als out-of-home;
 • Agrifood;
 • Seafood;
 • Hospitality Industry;
 • Specifieke Non-Food sectoren.

TALENT ACQUISITION WERKWIJZE

ORGANISATIE ANALYSE

Voor ons is de organisatie analyse de basis van een search.

De bouwstenen voor een organisatieanalyse zijn de gesprekken met sleutelfiguren binnen uw organisatie om inzicht te krijgen in de cultuur, de doelstellingen en de strategie. De analyse wordt vervolgens gebruikt om de kandidaten een precieze voorstelling te geven van wat zij van de functie en uw organisatie kunnen verwachten.

Voortvloeiend uit de diverse gesprekken wordt er tevens een functieprofiel opgesteld welke door u wordt geaccordeerd.

SEARCH

Met de organisatieanalyse en het functieprofiel kunnen we onze search starten. Bij voldoende aanknopingspunten tussen potentiele kandidaat en functieprofiel, komt de kandidaat op onze longlist en volgt een telefonisch gesprek. Indien er van beide zijden een positief gevoel is wordt de kandidaat op de short list geplaatst.

 

Voordat u van ons een shortlist ontvangt, hebben wij de verschillende potentiële kandidaten uitgebreid gesproken en vindt er altijd een persoonlijk interview plaats.

Dit interview is bedoeld om het functieprofiel, organisatie analyse en ambities te bespreken. Indien er overeenstemming is over de geschiktheid van de kandidaat, dan verzorgen wij een kandidaten verslag.

SHORT-LIST & GESPREKKEN

Samen met u bespreken we de diverse kandidaten en uiteraard motiveren wij onze keuze.

Op basis hiervan besluit u als opdrachtgever welke mensen worden opgeroepen voor een eerste ronde met de selectie- en eventuele adviescommissie. Daarna voert u met uw collega’s de selectiegesprekken.

Wij begeleiden de selectiegesprekken zodat we een duidelijk beeld krijgen van de interactie tussen onze kandidaten en onze opdrachtgever. Vervolgens brengen wij een weloverwogen advies uit aan zowel de opdrachtgever als aan onze kandidaten.

Gedurende de hele procedure zijn we sparringpartner, voor u en voor de kandidaat en ondersteunen wij beide bij het maken van afwegingen en een eindkeuze. Ook ten behoeve van contractonderhandelingen stemmen we wederzijdse wensen af en adviseren over mogelijkheden.

BENOEMING EN ONBOARDING

Met de benoeming van de kandidaat start een nieuwe fase, waarin allereerst de procedure wordt geëvalueerd. Daarnaast houden we contact om de eerste ervaringen van de geplaatste kandidaat in zijn of haar nieuwe werkomgeving te evalueren.

Door onze Onboarding Coaching blijven wij aangesloten en zorgen wij dat uw nieuwste aanwinst een vliegende start maakt.

Via Onboarding Coaching hebben wij drie actieve contactmomenten: in maand twee, maand vier en maand zes. Wij bieden actieve ondersteuning in dit traject door middel van coaching en helpen eventuele problemen vooraf te identificeren en op te lossen.

Kandidaten die in de procedure worden betrokken kunnen rekenen op een professionele behandeling waarbij aandacht is voor gastvrijheid, respect, professionaliteit en vertrouwelijkheid.

Ook kunnen zij een gedegen selectieproces verwachten. Criteriumgerichte interviews staan garant voor een objectief en betrouwbaar oordeel over de mate van fit bij de betreffende vacature.

EnglishDutch