All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:

Privacy Policy

Home > Privacy Policy

Intertrade-People B.V. is een Nederlands bedrijf dat zich toelegt op Executive Search en het ondersteunen van Human Resources activiteiten.

Dit is de Privacy Policy van Intertrade-People B.V. (hierna te noemen “Intertrade-People B.V.”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Hoofdveld 45, EETHEN. Intertrade-People B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73198404.

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.intertrade-people.com (de “Website”).

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”).

Als u ervoor kiest om ons per e-mail vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacy beleid. Intertrade-People B.V. houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:
Curriculum vitea
Als sollicitant of kandidaat bij Intertrade-People B.V. kunt u uw curriculum vitae per e-mail verstrekken. Door het versturen van uw cv geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, opleidingen, ambitie en werkervaring. Met behulp van deze informatie kan Intertrade-People B.V. u helpen bij het vinden van een passende baan. Indien u het niet op prijs stelt dat uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat Intertrade-People B.V. u geen diensten kan verlenen.

Log file informatie
Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identificeren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identificeren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser.

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:
gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt;

Communicatie
Wij mogen uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie wil ontvangen, dient u zich zelf hiervoor in te schrijven. Als u niet wil dat wij nog langer met u communiceren nadat u zich hebt ingeschreven, kunt u zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken op dezelfde plek als waar u zich hebt aangemeld.
Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Intertrade-People B.V., of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoeken en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Intertrade-People B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). Echter, Intertrade-People B.V. kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en account-informatie en voor het beheren van de e-mails tussen u en Intertrade-People B.V.. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Intertrade-People B.V. persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@intertrade-people.com.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Intertrade-People B.V. door een e-mail te sturen naar info@intertrade-people.com of een brief sturen aan:

Intertrade-People B.V.
Hoofdveld 45
4266 EC EETHEN

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Zoals bij de meeste websites het geval is, wordt wanneer u deze website bezoekt een kleine hoeveelheid gegevens opgeslagen op uw apparaat door middel van technologieën als cookies en webbakens. De term cookies wordt in dit beleid ruim gebruikt en omvat vergelijkbare technologieën, zoals lokale opslag. Cookies zorgen onder andere voor een goede werking van de website en leveren informatie over de manier waarop de site gebruikt wordt. Die informatie wordt gebruikt om onze website te verbeteren. Er worden geen gegevens verzameld over de identiteit van individuele bezoekers, tenzij ze vrijwillig hun contactgegevens achterlaten via een van onze formulieren of applicaties op de website.

Cookies
Er zijn verschillende soorten cookies met verschillende functies. Ze verbeteren meestal de gebruikerservaring van de website. Wij gebruiken mogelijk cookies om vast te stellen of u de website eerder hebt bezocht of om de voorkeuren op te slaan die u opgeeft wanneer u de website bezoekt. We gebruiken geen cookies voor reclamedoeleinden. De cookies die op deze website worden gebruikt, vallen onder een van de volgende drie categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies
Zonder deze cookies kunt u bepaalde functies van de website niet gebruiken, zoals de aanmeldmogelijkheid of de verzending van formulieren. Ook bepaalde diensten, zoals de mogelijkheid online donaties te doen, kunnen dan niet worden verstrekt. Het gaat hierbij onder andere om cookies die ons in staat stellen diensten te verlenen waar u tijdens een browsersessie nadrukkelijk om hebt verzocht. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die zou kunnen

Functionele cookies
Deze cookies stellen de website in staat uw keuzes te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, of adresgegevens) en functies aan te bieden die uw gebruikerservaring verbeteren.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van deze website door bezoekers, bijvoorbeeld over het aantal keren dat de website wordt bezocht en de gemiddelde duur van een bezoek. De informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van deze website te verbeteren.

Sommige cookies worden door onszelf gebruikt (directe cookies). Andere cookies zijn afkomstig van domeinen van derden (cookies van derden). In het geval van de websites van TTI Success Insights zijn de enige cookies van derden die worden gebruikt, afkomstig van Youtube.com

Webbakens
Pagina’s van onze website kunnen kleine bestanden bevatten die webbakens worden genoemd. Hiermee kunnen we activiteiten registreren, zoals het moment waarop u een specifieke pagina bezoekt. Webbakens worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van deze website te volgen en om u van dienst te kunnen zijn met onze chatfunctie.

Uw keuze
Toen u deze website bezocht, zijn onze cookies verstuurd naar uw webbrowser en op uw computer opgeslagen. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Als u deze cookies wilt verwijderen, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser. Het kan echter zijn dat u zonder cookies niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De manier waarop cookies worden gewist, verschilt per browser. Zie het menu Help van uw webbrowser voor uitgebreide instructies.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@intertrade-people.com. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via info@intertrade-people.com.

Wijzigingen
Intertrade-People B.V. kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Intertrade-People B.V. door een e-mail te sturen naar info@intertrade-people.com.

EnglishDutch