All You Need
In One Single
Theme.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Search here:
Puzzle8677aa

COACHING

COACHING

Waarom willen managers gecoacht worden?

Intertrade-People ziet coaching als een ongoing proces. Zomaar enkele voorbeelden waarom managers gecoacht worden; zij zoeken ondersteuning bij diverse thema’s zoals effectief communiceren, stijlen van leidinggeven, omgaan met conflicten, balans vinden tussen werk en privé, grenzen leren stellen en valkuilen herkennen

Zoals aangegeven wordt een coach ingeschakeld als je met een probleem of kwestie zit, die je niet kan oplossen, je komt er simpelweg zelf niet uit.

Coaching is dus feitelijk een vorm van begeleiding en kenmerkend is dat de coach door de gecoachte zelf wordt uitgezocht. De coach heeft een begeleidende (bij)rol en is niet verantwoordelijk voor de beslissingen die de gecoachte neemt. Op deze manier kunnen de doelen dan gerealiseerd worden.

Afhankelijk van de omstandigheden en het probleem kan een passende vorm van coaching worden toegepast, bij ITP werken wij met 4 coaching stylen; on-boarding-, talent-, business- en executive coaching.

ONBOARDING COACHING

Gericht op het individu met als doelstelling ondersteuning gedurende het integratie traject.

Het onboarding coaching begint waar het executive search proces is gestopt en richt zich op een succesvolle en ‘zachte’ landing van een kandidaat in de organisatie. Aandacht voor een goede start draagt eraan bij dat een kandidaat sneller een betekenisvolle impact kan leveren, zich eerder deel zal voelen en maken van een organisatie en haar cultuur.

Een goede start betekent grotere kans op succesvolle samenwerking op de korte èn lange termijn. We houden contact om de eerste ervaringen van de geplaatste kandidaat in zijn of haar nieuwe werkomgeving te evalueren. Door onze Onboarding Coaching blijven wij aangesloten en zorgen wij dat uw nieuwste aanwinst een vliegende start maakt.

Via Onboarding Coaching hebben wij drie actieve contactmomenten: in maand twee, maand vier en maand zes. Wij bieden actieve ondersteuning in dit traject en helpen eventuele problemen vooraf te identificeren en op te lossen.

TALENT COACHING

Gericht op het geven van realistisch inzicht in kwaliteiten, rol en positie door ontwikkelen van inzichten.

Talent coaching wordt vaak gezien als dé manier van coachen. Talent coaching heeft tot doel om je te begeleiden bij je persoonlijke ontwikkeling. Hierbij zal een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld worden, zodat je voor jezelf kunt bepalen waar je over een gegeven tijdsperiode wilt staan in je leven.

Wanneer je vragen hebt over je eigen functioneren op het werk. Bij deze vorm word je doorgrond om erachter te komen wat je persoonlijke kwaliteiten en daaruit voortkomende valkuilen. Vanuit deze kernkwaliteiten en bewustzijn van je valkuilen zal bepaald worden hoe jouw talent omgezet kan worden in persoonlijke successen. Het bewustzijn van je kernkwaliteiten en valkuilen is essentieel bij het plannen van je persoonlijke ontwikkeling, een traject waar de talent coach een sleutelrol in zal spelen.

BUSINESS COACHING

Gericht op begeleiding van teams of individuen binnen specifieke werkterreinen op projectmatige- of structurele basis.

Wanneer je moeite hebt met het stellen van een meetbaar doel en het behalen van deze doelen kan je een business coach benaderen. Een business coach ondersteunt je om de dagelijkse korte termijn doelstellingen aan te scherpen, maar zal bovenal een ondersteuning zijn bij het bepalen en handhaven van de lange termijn doelstellingen.

De coach begeleid je door het proces : vanaf doelen bepalen tot het realiseren daarvan gebeurt dit concreet en doelgericht. Hiernaast kan business coaching ingezet worden bij teambijeenkomsten waar innovatie een centrale rol speelt.

EXECUTIVE COACHING

Gericht op versterken van professioneel leiderschap met als doel het verbeteren van persoonlijke- en organisatorische doelstellingen. Deze vorm is voornamelijk gericht op managers op C-level niveau.  Managers met een grootte span-of-control, veel verantwoording en veel uitdagingen. Een rol waarbij het een uitdaging is om te reflecteren.

Managers op dit niveau kiezen meestal voor een (onafhankelijke) executive coach. Een externe coach waarbij je vrij je problemen kunt bespreken, zaken kunt uitlichten en je persoonlijke marktwaarde kunt bepalen.

SUCCES VAN COACHING

Het succes van een coach is heel persoonlijk. Een persoonlijke klik met de coach is primair. Een coach zal makkelijk in de omgang moeten zijn, kunnen reflecteren en dus ook kunnen doorverwijzen bij het ontbreken van een klik.

Verder zal een coach goed dienen te kunnen luisteren en een coach dient te helpen en ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Een coach mag/kan niets aandragen. De strategie is, door de juiste vragen te stellen en de betrokkene te dwingen om over bepaalde zaken na te denken, naar een een bepaalde oplossing toe te werken.

Het is cruciaal voor de acceptatie van de oplossing, om de betrokkene zelf met de oplossingen en analyses te laten komen. Een coach die dit spel goed begrijpt en beheerst, zal zeer succesvol zijn!

Een goede coach zorgt dat zijn spelers zien wat ze kunnen, in plaats van wat ze zijn.’

EnglishDutch